Hartelijk dank om mee te bouwen aan een 'levende muur'
van mensen tegen pesten

DE WERELD VOORGOED VRIJ VAN PESTERIJ!

Je kunt er al lang niet meer omheen: pesten en cyberstalken is een kwalijke kwaal van onze
moderne tijd. Zowel jongeren als jonge kinderen en volwassenen worden erdoor getroffen, in
alle lagen van de bevolking. En het overkomt je ook overal: op school, in de sportclub, bij de
jeugdbeweging, op de werkvloer, in het rusthuis.

Patrick Retour, gekend woonjournalist en liedjesschrijver, wou graag opkomen tegen pesten, en
dankzij de hulp van velen is er dit cd-boek bij Uitgeverij Averbode gekomen, dat op een speelse
wijze de problematiek bespreekbaar maakt en instrumenten aanreikt om actie te ondernemen
tegen de gruwel.
Want onze maatschappij moet dringend genezen van deze ziekte!

Patrick getuigt: 'Als kind ben ik ook ooit eens getreiterd. Op de weg van school naar huis werd ik
steeds opgewacht door een jongen van mijn klas die me de weg versperde en afdreigde. Ik
geraakte zo verkrampt iedere dag weer opnieuw, dat ik zelfs liever op school bleef, er helemaal
niet naar uitkeek om na de lessen huiswaarts te keren. Ik durfde er thuis niet over te praten en
ook bij mijn kameraadjes zocht ik geen hulp… Tot Grote Luc van mijn klas het in de mot had en
met mij is meegegaan. Die struise kerel heeft maar één keer moeten brullen als een leeuw "dat
het nu eens gedaan moest zijn voortaan".
Dat heeft mijn leven veranderd. Nu ben ik niet meer gauw bang van iets of iemand en ik sta
weerbaar in het leven. Mijn cd-boek wil een statement zijn naar alle mensen en kinderen die
gepest worden: laat je niet doen en praat erover!'

Er zit letterlijk en figuurlijk muziek in dit project van Patrick Retour, Bart Verschueren, Bart
Vantieghem en Uitgeverij Averbode!
Heel wat prominenten, officiële instanties en bedrijven dragen het time2stop project een warm
hart toe. Samen maken we de wereld vrij van pesterij.
Speciale dank voor hun morele steun en hun sponsorship:
Annie, Holger en hun team, van DAUBY & Pure Interior